Snerydning i Aalborg glatførebekæmpelsei hele Nordjylland

Fire måneder om året er der risiko for kulde, frost og sne i Danmark. Det er vigtigt, at undgå glatte eller snedækkede køre- og gangarealer, så køretøjer kan komme uhindret frem, og fodgængere undgår faldulykker.

Med en Buus & Co. sne-serviceaftale er du garanteret snerydning og glatførebekæmpelse af veje, parkeringspladser, fortove og gangarealer, så arealerne er fremkommelige og sikre. Vi har 24 timers beredskab og er tilknyttet varslingstjeneste om vejrudviklingen.

Sne-serviceaftaler tilbydes virksomheder og boligforeninger i Aalborg, Gistrup og omegn.